Danas isplata dividende za akcionare Jugopetrola

| February 28, 2013 | 0 Comments

Na osnovu Odluke vanredne Skupštine akcionara, koja je održana dana 12.02.2013. godine, isplata dividende u iznosu od 4 miliona EUR, odnosno 0,86 EUR-a bruto po akciji, počinje dana 01.03.2013.godine.

Neto iznos dividende po akciji je 0,78 EUR. 

Isplataće se vršiti preko Crnogorske komercijalne banke.

Pravo na dividendu imaju akcionari koji su bili vlasnici akcija JUGOPETROL AD Kotor (odnosno, koji su upisani u spisak akcionara kod Centralne Depozitarne Agencije) na dan donošenja Odluke Skupštine akcionara, odnosno na dan 12.02.2013. godine.

Tags: , , , ,

Category: Berza, Crna Gora, Sve vijesti

About the Author ()

Leave a Reply